Адвокатски услуги, адвокатска кантора - Бургас

Online въпрос

Консултация тносно начина, по който нашето право урежда различни правни аспекти... Правен въпрос

Online консултация

Консултация може да бъде дадена във връзка и по повод на конкретен юридически казус... Правна консултация

Online регистрация

- Пререгистрация в търговския регистър;
- Регистрация на ЕООД/ООД; Регистрация/пререгистрация в търговския регистър

Адвокатска кантора "Желязкови" - гр. Бургас

Адвокат Тинка Желязкова с 30 годишна юридическа практика. Завършила юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1976 г., през 1979 г. започва практика в тогавашната общинска районна администрация. През периода от 1990 г. до 1992 г. е главен юрисконсулт на общинска фирма, занимаваща се с инвестиционно строителство, а в последствие и главен юрисконсулт на Районна Митница – гр. Бургас.

Своята практика като адвокат Тинка Желязкова започва през 1993 г., когато е вписана за първи път в Бургаска адвокатска колегия. През периода 1995 г. – 2003 г. изпълнява длъжността главен секретар на Община Бургас, като през 2004 г. отново е вписана като адвокат.

За периода на своето професионално развитите, адв. Т. Желязкова работи в областта на административното, гражданското и търговското право. Професионалната й реализация е дала възможност за запознаване в дълбочина с нормативната уредба, регламентираща работата на общинските администрации, административното обслужване на населението и избирателното законодателство. Преимуществено адв. Желязкова развива упражняваната от нея юридическа практика в областта на вещното право, прилагането на реституционните и градоустройствените закони, облигационното, търговско, семейно, наследствено и трудово право, а от предоставяните от нея консултации по въпросите на публичното право се възползват предимно държавни и общински структури.

Адвокат Веселин Желязков е завършил СУ „Св. Климент Охридски” през 1976 г. Започва да практикува юридическа професия през 1979 г., с постъпването си като следовател в Окръжна следствена служба – гр. Бургас. През периода от 1986 г. до 1994 г. е заема последователно длъжностите прокурор в районна и окръжна прокуратура. От 1994 г. Веселин Желязков упражнява адвокатска професия.

Дългогодишната практика на адв. В. Желязков в областта на наказателното и наказателно-процесуалното право е дала възможност за пълноценната му специализация в тези области на правото. Познавайки работата на разследващите органи, както и наказателното и административно-наказателното законодателство, адв. Желязков е в състояние да предложи компетентна и своевременна защита в рамките на досъдебното и съдебното производство по наказателни дела.