Адвокатски услуги, адвокатска кантора - Бургас

Online въпрос

Консултация тносно начина, по който нашето право урежда различни правни аспекти... Правен въпрос

Online консултация

Консултация може да бъде дадена във връзка и по повод на конкретен юридически казус... Правна консултация

Online регистрация

- Пререгистрация в търговския регистър;
- Регистрация на ЕООД/ООД; Регистрация/пререгистрация в търговския регистър

Online консултация

Online юридическа консултация от адвокатска кантораЗа разлика от юридическия въпрос, консултацията може да бъде дадена във връзка и по повод на конкретен юридически казус или при по-обширно изследване на поставения от Вас проблем. При предоставянето й могат да бъдат подложени на преглед различни документи, които изясняват фактите, чиято правна същност е подложена на анализ.

В зависимост от сложността на казуса и обема на предоставената за преглед документация, адвокатското възнаграждение за предоставянето на услугата е в рамките между 40 и 100лв.

След подаване на заявка за консултация, в рамките на три работни дни Вие ще получите потвърждение от наша страна, с което се ангажираме да отговорим на поставения от Вас въпрос. Изпратеното от нас потвърждение ще съдържа и точния размер на адвокатското възнаграждение, срещу който сме съгласни да Ви консултираме. При съгласие от Ваша страна, Вие следва, в седемдневен срок от получаване на потвърждението, да платите посоченото в потвърждението възнаграждение по наша сметка. В рамките на четири работни дни след получаване на възнаграждението, Вие ще получите писменото ни становище по поставения от Вас казус.

В случаите на фактическа и/или правна сложност на поставения за разглеждане казус, по всяко време след подаване на заявката можем да се обърнем към Вас за изпращане на допълнителни документи за преглед и за допълнително уточняване на факти. В тези случаи срокът за предоставяне на становището може да бъде и по-дълъг.


Забележка: Услугата се предоставя след заплащане на посоченото възнаграждание