Адвокатски услуги, адвокатска кантора - Бургас

Online въпрос

Консултация тносно начина, по който нашето право урежда различни правни аспекти... Правен въпрос

Online консултация

Консултация може да бъде дадена във връзка и по повод на конкретен юридически казус... Правна консултация

Online регистрация

- Пререгистрация в търговския регистър;
- Регистрация на ЕООД/ООД; Регистрация/пререгистрация в търговския регистър

Online въпрос

Юридически услуги, гражданско, наказателно и административно правоЧрез поставянето на юридически въпрос, Вие можете да се консултирате за начина, по който нашето право урежда различни правни аспекти или същността на правни институти. Отговорът на такъв въпрос се дава само, доколкото той е уреден в действащата правна уредба, без връзка с конкретен казус.

С помощта на поместената по-долу форма, Вие можете в свободен текст да поставите въпроса, който Ви интересува. Колкото по-точно и ясно е зададен въпроса, толкова по-конкретен отговор ще получите.

В рамките на два работни дни запитването Ви ще бъде разгледано и на посочения във формата електронен адрес Вие ще получите потвърждение от наша страна, с което се ангажираме да отговорим на поставения от Вас въпрос. Изпратеното от нас потвърждение ни ангажира единствено в случай, че в седемдневен срок от получаването му, по наша сметка постъпи адвокатското възнаграждение, в размер на 40лв. В рамките на два работни дни, след постъпване на възнаграждението, Вие ще получите отговора на поставения въпрос на посочения от Вас електронен адрес.

При възникване на необходимост от конкретизиране на поставения въпрос, преди потвърждението, Вие ще получите покана за уточняване на интересуващото Ви.

В случай, че счетем, че поставения от Вас въпрос може да получи удовлетворителен отговор, единствено чрез поставянето му в рамките на правна консултация, Вие ще бъдете приканени да подадете заявка за това.

Забележка: Услугата се предоставя след заплащане на посоченото възнаграждание