Адвокатски услуги, адвокатска кантора - Бургас

Online въпрос

Консултация тносно начина, по който нашето право урежда различни правни аспекти... Правен въпрос

Online консултация

Консултация може да бъде дадена във връзка и по повод на конкретен юридически казус... Правна консултация

Online регистрация

- Пререгистрация в търговския регистър;
- Регистрация на ЕООД/ООД; Регистрация/пререгистрация в търговския регистър

Online регистрация

Регистрация и пререгистрация на едноличен търговецВъзможността да предоставяме услуги по регистрация и пререгистрация на едноличен търговец и (еднолично) дружество с ограничена отговорност се породи след централизиране на Търговския регистър, както и след промените на ЗТР (ДВ бр. 50/30.05.2008 г.), които предоставиха възможността на адвокатите да бъдат заявители.

Към настоящия момент по електронен път предоставяме следните услуги, във връзка с търговския регистър:

Извън другите безспорни предимства, с използването на нашите услуги по регистрация и пререгистрация на едноличен търговец и търговски дружества, вие можете да се ползвате от по-ниския размер на държавните такси за заявления, подадени чрез интернет, който не може да надвишава седемдесет процента от таксата за вписването чрез подаване на заявление на място в Агенция по вписванията.

В зависимост от това, дали се иска регистрация или пререгистрация, дали дружеството вече е пререгистрирано в Търговския регистър или това все още не се е случило, дали в регистъра е достъпно фирменото му дело, както и дали съдружници в него са физически, юридически, български или чужди лица, процедурата протича по различен начин, необходими са различни документи и съответно се заплаща по адвокатско възнаграждение в различен размер.

Юридически услуги, гражданско, наказателно и административно правоВсичко, което трябва да направите е да попълните заявката по-долу. След получаването й при нас, тя ще бъде обработена и Вие ще получите подробни инструкции за хода на конкретната процедура. В случай, че е необходимо, ще се обърнем към вас за уточнения и изпращане на допълнителни документи. След снабдяването ни и преглед на всички документи, Вие ще получите потвърждение от наша страна, съдържащо и размера на адвокатското възнаграждение, срещу което бихме извършили процедурата по регистрация или пререгистрация, както и размера на дължимата държавна такса. След получаването им, ще подготвим необходимите документи, които ще бъдат изпратени до Вас за подпис. При получаването на всички необходими документи, те ще бъдат заявени за вписване в Търговския регистър, като вие ще бъдете уведомявани за хода на процедурата.

Поради необходимостта от упълномощаване на адвокат за представителство пред Агенция по вписванията и неприсъственото подписване на всички документи, задължително условие е заедно с тях да ни бъде изпратено копие от личната карта на всяко лице, което подписва документ, необходим за регистрацията.


Забележка: Услугата се предоставя след заплащане на посоченото възнаграждание

Нагоре